Beton towarowy

Beton towarowy – w klasach B-10, B-15, B-20, B-25, B-30, B-35
Warstwa podbudowy od 2,5MPa do 7,5MPa (Grunt stabilizowany cementem)
Stabilizacja – ulepszone podłoże 1,5MPa
Beton posadzkowy.
Co więcej firma oferuje transport betonu.