Bloczki fundamentowe

blokProducent bloczków fundamentowych

Bloczki fundamentowe wykorzystywane są do budowy ścian fundamentowych oraz piwnic o wymiarze 38x24x12 cm
wytwarzane w klasie betonu B-15, B-20.
bloczek fundamentowy