Przepusty drogowe

Przepusty betonowe łączone na pióro-wpust, znajdują zastosowanie przy robotach melioracyjnych. Głównie wykorzystywane są do układania podziemnych przewodów kanalizacji. Mogą być wykorzystywane również  jako przepusty drogowe lub studzienki o małych średnicach.

przepust betonowy

05_przepust_betonowy 180103 CE1846_1