Certyfikaty

Betoniarnia Czarnocin to polski producent betonu towarowego, który posiada udokumentowane i wdrożone Krajowe Certyfikaty Zgodności Zakładowej Kontroli i Produkcji.

Uzyskaliśmy certyfikaty na takie produkty jak:

  • mieszanki związane cementem (do zastosowania w konstrukcji dróg),
  • mieszanki z gruntu stabilizowanego cementem (do zastosowania w konstrukcji dróg),
  • beton towarowy (do zastosowań konstrukcyjnych).

Nasze produkty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r., w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym posiadają odpowiednie certyfikaty.

Posiadamy Polskie Normy wyboru:

  • PN-EN 206+A1:2016-12
  • PN-EN 14227-1:2013-10
  • PN-S-96012:1997